" Tiroid Ultrasonu - Prof.Dr Şerife ULUSAN

Tiroid Ultrasonu

Tiroid Ultrasonu

Tiroid Ultrasonu

Tiroid nodüllerini göstermede kullanılır. Ultrason bulguları nodülleri gruplandırmamıza yardım eder. Uluslararası rehberlerin sınıflamalarına göre (EU-TIRADS) şüpheli bulunan nodüllere ultrason eşliğinde biopsi yapılır.

X