" Tiroid Biopsisi (İİAB) - Prof.Dr Şerife ULUSAN

Tiroid Biopsisi (İİAB)

Tiroid Biopsisi (İİAB)

TİROİD BİOPSİSİ (İİAB)

Tiroid Biopsisi (İİAB)Nedir Ve Nasıl Yapılır?

Tiroid biyopsisi ya da ince iğne aspirasyon biyopsisi (İİAB) radyoloji uzmanları tarafından yapılabilen bir işlemdir. Boyundaki tiroid bölgesi lokal anestezi ile uyuşturulduktan sonra ince bir iğne ile tiroid bezindeki nodüle  ultrason eşliğinde girilir. Troid bezi içerisindeki nodülün farklı bölgelerinde iğne ile örnek hücreler alınır ve lamlara yayılarak patoloji labaratuvarına gönderilir. Burda işlem birkaç kez tekrarlanabilir. Örnekler ince iğne ile alınmaya çalışıldığı için yetersiz hücre

Tiroid bezinin nodülleri öncelikle ultrason ile değerlendirilmeli ve şüpheli bulunan nodüllerden biopsi yapılmalıdır. Nodüllerin çoğu iyi huylu olup kötü huylu nodüllerin ultrason özellikleri uluslararası kabul edilen rehberlere göre sınıflandırılmaktadır ve bu nedenle her tiroid nodülüne biopsi yapılması gerekmemektedir.

Tiroid biopsisi özel bir ön hazırlık gerektirmez her zaman yapılabilir. Hasta kan sulandırıcı ilaçlar kullanılıyorsa (aspirin gibi), bu ilaçların doktor bilgisinde uygun şekilde işlemden en az 3 gün once kesilmesi gereklidir.

İİAB nin yetersiz sonuç verdiği ya da patoloğun şüphede kaldığı durumlarda tekrara İİAB yapılabilir ya da kalın iğne biyopsisi (tru-cut biyopsi) yapılabilir. Tiroid bezi komşuluğunda karotis arterleri (Şah damarları) yer aldığından kalın iğne biyopsisi biraz daha dikkat gerektiren bir işlemdir. Deneyimli radyoloji uzmanları tarafından uygulanmalıdır. Ayrıca bu bölgeye özel kısa atımlı kalın iğneler kullanılması da işlemin güvenliği açısından önemlidir.

Kanserde Doğru Görüntülemenin Önemi

Görüntüleme yöntemlerinde doğru uygulama ve yorumlama; tanı konulması, ameliyat kararı, kemoterapi-ışın  tedavi sürecini belirlemede oldukça önemlidir. Bundan ötürü radyologlara büyük sorumluluk düşer.

Tanı ve evrelemede tomografi, MR (emar) ve  PET-CT günümüzde kullanılan yöntemlerdir.  Hastanın ihtiyacına göre doktor radyolojik tetkikleri öncelik sırasına göre  ve bazen bunların hepsini ister. Önemli olan hastanın tüm klinik ve labarutuvar bilgilerinin, sağlık hikayesinin ve eski-yeni tetkiklerinin radyoloji uzmanınca ayrıntılı bir şekilde yorumlanmasıdır.

Çoğu kere radyoloji raporları iş yükü büyük hastanelerde hastanın bilgilerine sahip olmadan gereken zaman verilemeden yapılmaktadır. Bu çalışma koşullarında gözden kaçan durumların olma ihtimaliyle, hastalar için hayati  önem taşıyabilecek detayları ikinci bakışla (second look) saptayabilmek hastanın menfaatine olmaktadır.

Görüntülemenin Kalitesi Değişkenlik Gösterir Mi?

  • Kullanılan cihaz kaliteli (modern) olmalı
  • Radyoaktif madde ve ilaçların dozu doğru ayarlanmalı
  • Filmi çeken teknik ekibin bilgi ve becerisi yüksek seviyede olmalı

Görüntüleme Tekniklerinin Kanserle İlişkisi Nedir?

Kanser şüphesinin başlamasından itibaren görüntüleme yöntemleri, kanserle ilgili bilgi verme ve değerlendirmede çok büyük rol oynar. Görüntüleme tekniklerinin kanser tanı ve tedavisindeki rolü şunlardır:

  • Kanser riski olan kişilerde erken tanı için yapılan araştırma ve incelemelerde görüntüleme yöntemlerinden yararlanılır.
  • Kanser kuşkusu varsa, tanı aşamasında en kolay ve en doğru yerden biyopsi yapılmasında görüntüleme teknikleri yol gösterir.
  • Kanserin hangi aşamada olduğunun belirlenmesi yani evrelendirme, tanıdan sonraki ilk aşamadır.
    • Evrelendirme için, tümörün boyutu, çevresindeki doku, damarlar ve organlarla ilişkileri, lenf bezlerine veya uzak organlara yayılımı gibi temel bilgilere gereksinme vardır.
X