" Renkli Doppler - Prof.Dr Şerife ULUSAN

Renkli Doppler

Renkli Doppler

RENKLİ DOPPLER

Doppler Nedir?

Doppler ultrason (US) ultrasonda kullanılan yöntemle benzer şekilde ses dalgalarının damarları göstermeye yönelik kullanılmasıdır. Ses dalgaları damar içinde hareket eden eritrositlerin (kırmızı kan hücreleri) hızına uygun bir düzenleme ile gönderildiklerinde damarların içinde akımı, akım hızını ve yönünü belirlemek mümkündür.

Doppler US de damar duvar yapısını ve plak oluşumlarını da göstermek mümkündür. Bu plaklar bazen damar lümenini çok daraltır ve organların beslenmesini bozar. Örneğin karotis arter Dopplerinde tıkayıcı plaklar mevcutsa hastada inme oluşabilir. Karotis stentleme ile damar genişletilip düzeltilebilir. Böbrek arterlerindeki daralmalarda yine aynı yöntemle ortaya konulabilir ve bu işlem renal Doppler olarak isimlendirilir. Bacak arterlerinde oluşan daralmalarda aynı şekilde alt ekstirimite renkli Doppler yöntemi ile gösterilebilir.

Doppler US ile toplardamar yapılarının gösterilmesi de mümkündür. Özellikle varis ve venöz yetmezliğin tanısı da bu yöntem ile konulmaktadır.

Skrotal Doppler Nedir?

Erkeklerdeki önemli infertilite (kısırlık) nedenlerinden birisi varikoseldir. Testis etrafındaki toplardamarların genişleyip varisler halinde yumak benzeri görünüm almasına varikosel denir. Burada varis içinde göllenen kan hemen yanındaki testisin ısınmasına ve spermlerin ölmesine neden olur.  Skrotal Doppler ile bu genişlemiş damarlar ortaya konur. Yer çekimi etkisi ile daha da belirgin hale geleceği için skrotal Doppler muayenesinin ayakta yapılması daha sağlıklı olacaktır.

Gebelikte Doppler Ultrason (US) Nedir?

Gebelikte Doppler US, bebek ile plesanta arasındaki kan dolaşımındaki değişiklikleri gösteren bir yöntemdir. En önemli yapılma sebebi fetusun büyüme geriliği (IUBG), fetal anemi (kansızlık) ve çoğul gebeliklerdir.  Fetal ekokardiyogramlarda da renkli Doppler US kullanılır. Gebelikte yapılan Doppler US fetus organlarındaki problemleri diğer testlerden çok daha önce gösterir.

Gebe Dopplerin en sık kullanıldığı olgular büyüme geriliği olan fetuslardır. Ana neden malnutrisyon (fetusun beslenememesi) olduğundan fetus hipoksi, asidoz ve ölüm riski ile karşı karşıyadır. Bu riski saptamak için Doppler ölçümleri yapılan damarlar ise fetusun göbek atar ve toplardamarları, beyin atardamarları (en sık MCA) ve annenin rahim atardamarlarıdır. Fetal aorta, böbrek atar damarları ve duktus venozus da ikinci sıklıkla değerlendirilen damarlardır.

Gebelikte Doppler Ne Zaman Yapılır?

Fetüste gelişme geriliği düşünüldüğü andan itibaren 20-24 haftalık kontrol değerlendirilmeleri sırasında anatomik taramaya gebelik Doppler incelemeleri de eklenir.

Our Pricing Plan

  • Dental Implant45
  • Another Feature50
  • Another Major Feature55
  • Emergency Care25
  • Prescription Drugs30
  • Specialist Visits20
  • Rheumatology25

Meet Our Doctors

X