" Meme Ultrasonu - Prof.Dr Şerife ULUSAN

Meme Ultrasonu

Meme Ultrasonu

Meme ultrasonu

Memede kitle veya kist varlığını göstermede kullanılır. Uygulama sırasında memede ağrı oluşturmaz.

X