" Batın Ultrason - Prof.Dr Şerife ULUSAN

Batın Ultrason

Batın Ultrason

Batın Ultrasonu

Karın içi organları göstermeye yönelik yapılan ultrason olup hastanın şikayetlerine göre üst batın, alt batın veya üriner sistem ultrasonu şeklinde olabileceği gibi tüm batın şeklinde de istenebilir. Üst batın ultrasonu içine dâhil olan organlar karaciğer, safra kesesi ve safra yolları ile pankreas ve dalak olup yanı sıra böbrekler ve böbrek üstü alanlar da dâhil edilir. Safra kesesi taşları veya karaciğer-pankreas kitleleri US ile gösterilebilir.

Alt batın ultrason incelemede mesane ve kadınlarda rahim ve yumurtalıklar erkekte ise prostat incelenir. Üriner ultrasonda ise her iki böbrekle beraber mesane incelenir. Önemli olan hastanın şikayetlerine göre ve labaratuvar değerlerini bilerek ve gerekli zamanı vererek ultrason yapmaktır.

X